Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Error submitting form, please try again.

HARMONOGRAM PHOTOSZOPIN’

Harmonogram szkoleń PHOTOSZOPIN’ prowadzonych przez Krzysztofa Tkacza www.matrimonio.pl oraz Sebastiana Małachowskiego www.sebastianmalachowski.pl.

1. Wprowadzenie

a. Zapoznanie uczestników
b. Nasze podejście do obróbki
c. Ograniczenia fotografii cyfrowej
d. Przepis na znalezienie odrębnego stylu obróbki

2. Oprogramowanie

Omówienie programów które są na rynku z naciskiem położonym na używany przez nas software.

a. Konwertery RAW
• Capture One Pro – dokładna prezentacja
• Lightroom – omówienie
• ACR – omówienie
b. Edycja
• Photoshop

3. Świat RAW
Przedstawienie sposobu na wykorzystanie potencjału formatu RAW na przykładzie platformy Capture One.

a. Zalety formatu RAW
b. Ocena spójności tonalnej klatki
c. Ocena potencjału zdjęcia
d. Określenie zarysu finalnego wyglądu zdjęcia poprzez określenie:
• Koloru
• Tonów
• Kontrastów
e. Kolor skóry
• Kontrola tonalna
• Trójwymiarowość światła
• Przebarwienia
• Teoria współgrania kolorów
f. Kreatywne podejście do balansu bieli
g. Kontrasty
h. Krzywe
i. Poziomy
j. Wyostrzanie
k. Odszumianie
l. Format wyjściowy

4. Photoshop

Przedstawienie zastosowań użytych narzędzi na konkretnych przykładach.

a. Skróty klawiaturowe
b. Funkcje i Narzędzia
• Warstwy
• Maski
• Krzywe
• Poziomy
• Hue/Saturation
• Gradient
• Mieszanie warstw
c. Kolory skóry
• Kontrola tonalna
• Trójwymiarowość światła
• Przebarwienia
• Teoria współgrania kolorów
d. Kolory na zdjęciu
• Współgranie kolorów
• Barwa światła
• Malowanie kolorem
• Kolory naturalne i efektowe
e. Światła i cienie
• Współzależność
• Trójwymiarowość
• Zmiana światła sceny
f. Retusz
• Zmiana kształtu
• Wygładzanie
g. B&W
h. Szum
i. Nadanie efektów na zdjęcie

5. Jak to jest zrobione?
Synteza całej przekazanej wiedzy na warsztatach i przedstawienie użycia jej w sposób kreatywny. Pokaz obróbki 10 zdjęć wykonanych w różnych warunkach światła zastanego i błyskowego z użyciem wszystkich przedstawionych powyżej narzędzi. Szukanie własnego stylu, różne drogi obróbki tego samego zdjęcia, wolna dyskusja nad podejściem do pliku cyfrowego i uzyskanie bardzo szerokiego spectrum efektu finalnego. Obrobione zostaną następujące sytuacje zdjęciowe:
a. Zdjęcia w pomieszczeniach
b. Zdjęcia w kościołach
c. Zdjęcia na sali weselnej – światło zastane i błyskowe.
d. Sesja plenerowa w świetle zastanym i błyskowym
e. Portret
f. Dziecko

W czasie obróbki prowadzona jest wolna dyskusja nad użytymi technikami i sposobami postprocesu.

6. Opcjonalnie – w przypadku gdy pozostanie czas wolny – obróbka wybranych zdjęć przyniesionych przez uczestników warsztatów.

Obiad w cenie warsztatów.
Czas trwania: 12h
Miejsce: Warszawa
Cena: 1500 pln